خبر خوش هیئت ملی فیلم کانادا برای روز جهانی زن

در آستانه روز جهانی زن، هیئت ملی فیلم کانادا اعلام کرد که در تعهد خود برای رسیدن به برابری جنسیتی در تولید محصولات موفقیت آمیز عمل کرده است.

در سال 2017، هیئت فیلم کانادا متعهد شد که تا سال 2019 تولیدات خود را به سهم برابری بین مردان و زنان خواهد رساند؛ بودجه برابری به آثارشان اختصاص خواهد داد و  همینطور متعهد شد تا سال 2020  در پست های کلیدی خلاق مثل انیمیشن، مستند و تولیدات تعاملی مردان و زنان به جایگاه برابری برسند.

هیئت فیلم کانادا در دو مورد از چهار فعالیت اصلی، یعنی فیلمنامه نویسی (61٪- زنان) و تدوین (55٪- زنان)، از اهداف پیش بینی شده خود فراتر رفته و البته پیشرفت چشمگیری هم در زمینه عکاسی و آهنگسازی داشته است.

این هیئت با این استدلال که ساخت فیلم منحصر به یک جنس خاص مرد یا زن یا یک فرهنگ نیست و همه انسانها داستانهایی برای گفتن و دیدگاههای منحصر به فردی برای به اشتراک گذاشتن دارند، این تصمیم را اتخاذ کرد.

نتایج برای 2019-2020

آثار تولید شده توسط زنان:

46٪ از آثار توسط زنان تولید شده (40٪ توسط آقایان و 14٪ توسط تیمهای مختلط) انجام شده است.

44 درصد بودجه های تولید به آثار کار شده توسط زنان اختصاص یافته است (42 درصد به آثار کار شده توسط مردان و 14 درصد به آثار کار شده توسط تیم های مختلط).

پست های کلیدی اشغال شده توسط زنان:

61٪ آثار توسط زنان (35٪ توسط آقایان و 4٪ توسط تیم های مختلط) نوشته شده است.

55٪ آثار توسط زنان تدوین شده است (41٪ توسط آقایان و 4٪ توسط تیم های مختلط).

22٪ آثار عکاسی توسط زنان (72٪  توسط آقایان و 6٪ توسط تیم های مختلط) انجام شده است.

19٪ آثار موسیقی توسط زنان (73٪ توسط آقایان و 5٪ توسط تیمهای مختلط) کار شده است.

بررسی اجمالی

برابری جنسیتی در هیئت ملی فیلم

خلاصه مقایسه نتایج

پروژه های در حال انجام

2019-2020

زنان – 46٪

مردان – 40٪

تیم های مختلط – 14٪

2015-2016

راه‌اندازی طرح برابری جنسیتی

زنان – 45٪

مردان – 47٪

تیم های مختلط – 7٪

هزینه های مربوط به پروژه های در حال اجرا

2019-2020

زنان – 44٪

مردان- 42٪

تیم های مختلط – 14٪

2015-2016

راه‌اندازی طرح برابری جنسیتی

زنان – 44٪

مردان – 39٪

تیم های مختلط – 14٪

 

پست های خلاق
فیلم نامه نویسی

2019-2020

زنان  61٪

مردان  35٪

تیم های مختلط  4٪

2016-2017

آغاز تعهد به پست های خلاق

زنان  27٪

مردان  45٪

تیم های مختلط  21٪

تدوین

2019-2020

زنان  55٪

مردان  41٪

تیم های مختلط  4٪

2016-2017

آغاز تعهد به پست های خلاق

زنان  24٪

مردان  61٪

تیم های مختلط 2٪

عکاسی

2019-2020

زنان  22٪

مردان  72٪

تیم های مختلط – 6٪

2016-2017

آغاز تعهد به پست های خلاق

زنان  12٪

مردان 80٪

تیم های مختلط  5٪

موسیقی

2019-2020

زنان 19٪

مردان 73٪

تیم های مختلط 5٪

منابع نامشخص  3٪

2016-2017

آغاز تعهد به پست های خلاق

زنان 13٪

مردان 67٪

تیم های مختلط 2٪

این نتایج نشان از تلاش موفقیت آمیز هیئت ملی فیلم کانادا در راستای تعهدات خود است و برای زنان انگیزه بخش در تلاش برای محقق کردن ایده هایشان خواهد بود.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.