حمایت دولت کانادا از پناهگاه های زنان

دولت کانادا از افراد آسیب پذیر کشور در شرایط و روزهای کرونایی، حمایت می کند. به ویژه ، این اقدامات در حال انجام عملیات اساسی و سرمایه گذاری های جدید برای حمایت از اقامتگاه هایی است که مکانی امن برای زنان درگیر با خشونت فراهم می کند.

در 4 آوریل 2020، دولت کانادا بودجه 40 میلیون دلاری را از طریق امور زنان و برابری جنسیتی برای زنانی تأمین کرد که از خشونت جنسیتی فرار می کردند.

16 می مریم منصف، وزیر امور زنان و برابری جنسیتی و توسعه اقتصادی روستایی، اعلام کرد که این بودجه برای بیش از 500 پناهگاه و مرکز زنان قربانی خشونت و تجاوز جنسی در سراسر کشور  فراهم شده است.

حتی قبل از همه گیری جهانی، اقامتگاه های زنان و مراکز قربانیان تجاوز جنسی در سراسر کشور برای مدیریت نیاز به حمایت داشتند و این نیازها در هفته های اخیر به طرز چشمگیری شدت گرفته است.

برای تأمین این نیازها، دولت کانادا 20.54 میلیون دلار به پناهگاه زنان کانادا اختصاص داده است، که تاکنون بودجه 422 پناهگاه زن را در سراسر کانادا توزیع کرده است. مبلغ 3 میلیون دلار دیگر به بنیاد زنان کانادا اهدا شده است که تاکنون برای 89 مرکز قربانیان تجاوز جنسی در سراسر کشور بودجه تامین کرده است. مبلغ 6.46 میلیون دلار دیگر نیز مستقیماً به دولت کبک پرداخت شده است و در اقامتگاه ها و مراکز زنان قربانی تجاوز جنسی در استان توزیع می شود.

بودجه اضطراری دولت کانادا تداوم و پایداری خدمات ارائه شده توسط این سازمان ها را تضمین می کند و از تلاش های آنها برای سازگاری با نیازهای در حال تحول بازماندگان حمایت می کند.

برای آگاهی از لیست کامل سازمان های دریافت کننده بودجه، لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.