حرکت تاریخی بریتیش کلمبیا در اجرای اعلامیه حقوق بومیان سازمان ملل

بریتیش کلمبیا به عنوان اولین استان کانادا در اجرای اعلامیه سازمان ملل در خصوص حقوق بومیان تاریخ ساز شد. این اقدام بومیان محلی را به بهبود وضع موجود امیدوار کرد.

این قانون که توسط اسکات فراسر، وزیر مصالحه و روابط عمومی بومیان مطرح شد دستور می دهد که دولت قوانین و سیاست های خود را با اهداف اعلامیه هماهنگ کند که اغلب به اختصار به آن اشاره می شده است.

اسکات فراسر گفت این دستورالعمل تحت عنوان لایحه 41  درباره پایان دادن به تبعیض و کشمکش در استان ما و در عوض اطمینان از عدالت اقتصادی و انصاف بیشتر است.

اعلامیه حقوق بومیان سازمان ملل از دولت ها می خواهد پیش از تصویب هر گونه پروژه تاثیر گذار بر سرزمین یا منابع آن ها رضایت آزادانه و آگاهانه بومیان را به دست بیاورند، اما فراسر گفت این به معنای حق وتو در قبال توسعه نیست.

جان هورگان نخست وزیر بریتیش کلمبیا گفته های فراسر را تکرار کرد و اظهار داشت نه قانون و نه بیانیه سازمان ملل هیچ یک در برگیرنده وتوی پروژه های منابع نیست.

مدیر عامل شورای تجارت بریتیش کلمبیا گفت:” در صنعت، اثبات موفقیت از عملکرد ناشی می شود. هرگاه شما چیزی جدید وارد می کنید، همیشه بین آن چه درک می شود و آنچه که تفسیر می شود تفاوت وجود دارد. امروز برای دولت روشن شد که این حق وتو نیست و آن ها حق خود را برای تصمیم گیری حفظ می کنند و ما آن ها را به تعهد وا می داریم.”

این اعلامیه مربوط به ارائه حق وتو به هیچ دولتی نیست. رضایت مطرح شده در اعلامیه مربوط به روندی برای دستیابی به توافق است.

مدیر عامل انجمن معدن بریتیش کلمبیا گفت اگر این امر به خوبی انجام شود صنعت و معدن بریتیش کلمبیا می تواند امیدوار باشد چنین تصمیمی اطمینان و قابلیت پیش بینی بیشتری برای زمین های این منطقه ایجاد کند.

افراد بومی حق تعیین سرنوشت دارند

فراسر گفت این قانون پس از مشورت با طیف گسترده ای از گروه ها و سازمان ها از جمله رهبران بومی، تجاری و دولتی تدوین شده است. در این بیانیه 46 بند وجود دارد، از جمله این که افراد بومی حق تعیین سرنوشت دارند به این معنی که آن ها می توانند وضعیت سیاسی خود را تعیین کرده و خواستار توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود باشند.

بند دیگری خواستار ایجاد یک فرآیند مستقل برای شناخت و احقاق حقوق بومیان مربوط به سرزمین ها و منابع آن ها است که به آن ها حق بازپرداخت و یا جبران خسارت اراضی سنتی که بدون رضایت آگاهانه و آزادانه بومیان گرفته شده، آسیب دیده و یا مورد استفاده قرار گرفته اند را اعطا می کند. هنوز به طور دقیق مشخص نیست که این فرآیند در بریتیش کلمبیا به چه شکل اجرا خواهد شد اما گفته می شود با تصویب این قانون آینده جدیدی پیش روی بومیان خواهد بود.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.