تغییر قوانین کار انتاریو به نفع کارکنان

اگر نگران از دست دادن شغل خود بوده اید، خبرهای خوبی برای شما هست. دولت انتاریو اخراج کارکنان را بسیار سخت تر کرده است. در تاریخ اول ژوئن اعلام شد كه قوانین كار استان موقتا برای كمك به حفظ شغل كارکنان غیر اتحادیه ای در طول همه گیری کووید-19، تغییر یافته است.

 

در بیانیه مطبوعاتی، دولت انتاریو اعلام کرد مرخصی اضطراری بیماری های عفونی به کارفرمایان کمک می کند تا در این شرایط پراسترس از اخراج کارکنانشان خودداری کنند. کارکنان غیر اتحادیه ای که ساعت های کاری آنها به دلیل بیماری همه گیری کاهش یافته یا بیکار شده اند، اکنون در برنامه مرخصی اضطراری قرار می گیرند. این اقدام به کارکنان امکان می دهد شغل خود را حفظ کنند و در عین حال واجد شرایط برنامه اضطراری حمایت از درآمد فدرال باشند.

 

معمولاً قانون استانداردهای اشتغال (ESA) از کلیه کارفرمایان می خواهد تا کارمندانی را که به مدت 13 هفته بر سر کار نبوده اند، از کار برکنار کنند. این تغییر موقت برای اطمینان از آن است که کارفرمایان مجبور به اخراج کارکنان خود پس از اتمام دوره ESA، نباشند. این قانون از اول مارس تا شش هفته پس از پایان وضعیت اضطراری ناشی از همه گیری اعمال می شود. قانون مزبور کارکنانی را که توسط اتحادیه صنفی دارند، شامل نمی شود.

بیش از 2 میلیون نفر متاثر از رکود

دفتر امور مالی انتاریو گزارش داده که وضعیت اشتغال 2.2 میلیون نفر از کارمندان انتاریو از رکود اقتصادی ناشی از کووید-19 تأثیر گرفته است. وزیر کار گفت: ما همچنان که اقدامات لازم را برای شروع دوباره مطمئن و تدریجی اقتصاد انجام می دهیم، باید اطمینان حاصل کنیم که صاحبان مشاغل می توانند درهای خود را مجدداً باز کنند و کارکنان شغل هایی دارند که به آن بازگردند. وی افزود: این تغییر از اجبار کارفرمایان برای برکناری دائمی کارکنانشان به دلیل کووید-19 و تحمل خسارت مالی که می تواند باعث توقف روند کار آنها شود، جلوگیری می کند.

 

گزارش شده است که انتاریو در ماه آوریل شغل های بیشتری را نسبت به ماه های دیگر از دست داده است. براساس این گزارش، استان در ماه آوریل 689 هزار و 200 شغل را از دست داد و نرخ بیکاری به 11.3 درصد رسید.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.