تعویق اصلاح قانون بهداشت و ایمنی شغلی

اصلاح قانون بهداشت و ایمنی شغلی که قرار بود تا پایان سال انجام شود، به تعویق افتاد.

این اصلاحات که بارها توسط دولت های قبلی وعده داده شده بود، اما هرگز به اتمام نرسید، تا پایان زمستان ارائه خواهد شد. البته قانون اصلی مربوط به سال 1979 می باشد.

ژان بولت، وزیر کار در مصاحبه ای اعلام کرد که این موضوع برای او یک اولویت است و برای رسیدن به توافق سخت تلاش خواهد کرد.

این قانون هرگز در مورد همه بخش ها و صنایع اعمال نشده است. به عنوان مثال، ساخت و ساز با بیشترین تلفات به کمیته بهداشت و ایمنی و نماینده پیشگیری دسترسی ندارد.

در اتحادیه، انتظارات در مورد این اصلاحات زیاد است. به خصوص، کارمندان مخابرات قربانی حوادث بیشمار بوده اند. بخش بهداشت و درمان نیز نه تنها به دلیل کمردرد بلکه به دلیل پریشانی روانی بیش از گذشته تحت تأثیر قرار گرفته است.

نمایندگان کنگره  FTQ در شهر کبک جلسه داشتند و برای رسیدگی به این موضوع باید سیاستی نیز اتخاذ کنند تا اطمینان حاصل شود که کلیه سازوکارهای اجرای قانون برای همه بخش ها اعمال شود.

مدیرکل FTQ بیان کرد که همه استان های دیگر به مکانیسم های پیشگیرانه دسترسی دارند و ما در کانادا در این خصوص جایگاه خوبی نداریم.

به گفته مدیر کل FTQ بخش ساخت و ساز 5 درصد از نیروی کار را تشکیل می دهد، اما 25 درصد از تلفات را دارد.

کارفرمایان

کارفرمایان نیز از قانون بهداشت و ایمنی شکایت دارند.

ایو توماس دوروال به عنوان مدیر شورای کارفرمایان کبک معتقد است که وجود نماینده پیشگیری و کمیته بهداشت و ایمنی شغلی به طور همزمان می تواند پیشگیری را دو چندان کند.

در سال 2018 ، 226 نفر در اثر حوادث در محل کار یا یک بیماری شغلی جان خود را از دست دادند و 103هزار و 406  نفر هم قربانی حوادث در محل کار شدند.

از سال 2014 تا 2018 ، تعداد قربانیان حوادث در محل کار یا بیماری های شغلی از 88046 به 103406 افزایش یافته است.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.