تعلیق موقت برنامه تجربه کبکی ویژه فارغ التحصیلان

اداره ی مهاجرت موقتا درخواستهای مهاجرت دائم را در بخش فارغ التحصیلان کبک در برنامه ی PEQ تعلیق می کند.
این تعلیق از تاریخ 10 جولای 2019 تا اول نوامبر 2019 اعمال می شود. هدف از این تصمیم گیری اولویت دادن به گزینش افرادی است که طی این بازه ی زمانی شغلی در کبک به دست می آورند.
با اینحال، فارغ التحصیلان کبک که تمایل دارند در آنجا ساکن شوند، همچنان می توانند درخواست مجوز کار پس از فارغ التحصیلی از دولت کانادا داشته باشند.
برای این تعلیق دو مورد استثنا هم پیش بینی شده است و افراد زیر می توانند همچنان در قالب این برنامه درخواست خود را ارائه نمایند:
1. شخص فارغ التحصیلی که در تاریخ 10 جولای وورک پرمیت دارد و مجوزش تا قبل از 1 نوامبر منقضی می شود.
2. داوطلبی که درخواست انتخابش به پایان رسیده است. در این صورت: یا
الف) درخواست انتخابش به اتمام رسیده و به وزیر ارائه شده است (طبق بند 5.01 از مقررات انتخاب اتباع خارجی). یا
ب) در تاریخ 16 ژوئن، با داشتن وورک پرمیت یا استادی پرمیت، طبق مقررات مهاجرت و محافظت از پناهندگان، در کبک اقامت داشته است.

نظرات بسته شده است.