تصویب طرح ضد نژادپرستی در کلگری

شورای شهر کلگری به اتفاق آراء به طرحی رأی داد كه طبق آن قدم هایی در جهت مقابله با نژادپرستی سیستمی برداشته خواهد شد. این طرح شامل آموزش اجباری ضد نژاد پرستی برای همه اعضای شورا است.

در طوماری که در Change.org منتشر شده، آمده است كه کلگری هنوز به تبعیض هایی كه بیش از 30٪ جمعیت با آن روبرو هستند، نپرداخته است. هدف طومار این است كه شهر برای تهیه راه حل های مشخص برای بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ساكنان كلگری، میزبان مشاوره عمومی همه اهالی کلگری باشد. تعداد حامیان طومار طی دو هفته به 72،559 نفر رسیده است.

 

طرح مصوب که به صورت آنلاین ارسال شده، به جنبش Black Lives Matter و اعتراضات به عنوان دلیلی روشن برای دستیابی به تعدیل ساختاری در برابر نابرابری های موجود در کلگری اشاره دارد. در این طرح بسیاری از اقدامات مانند الزام اعضای شورا و دولت برای گرفتن آموزش های ضد نژاد پرستی در نظر گرفته شده است. این آموزش ها حداقل هر چهار سال یکبار انجام خواهد شد.

 

پلیس کلگری نیز موظف به ارائه گزارش های به روز در مورد کار ضد نژادپرستی خود به شورا شده است. یک مشاوره عمومی در مورد نژادپرستی سیستمی هم توسط شورا برگزار می شود و یک هیات متخصص در آن شرکت خواهد کرد. این طرح همچنین خواستار ایجاد کمیته ضد نژادپرستی است.

 

اکنون از کارگروه امنیت عمومی مبتنی بر جامعه که پیشتر تشکیل شده، خواسته می شود تا موضوعات مربوط به نژادپرستی سیستمی را در کار خود لحاظ کند. آخرین مورد از شش اقدام شامل ارزشیابی رویه های داخلی شهر در چارچوب دربرگیری و تنوع است. در این طرح اذعان شده که با وجود طیف گسترده ای از سیاست ها و برنامه ها، هنوز نابرابری های ساختاری اتفاق می افتد که به ویژه در مورد سیاهان و بومی ها صادق است.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.