ترودو: اجازه نمی دهیم با ممنوعیت استفاده از سلاح مقابله کنند

نخست وزیر جاستین ترودو می گوید اجازه نمی دهد مقاومت وزیران باعث عقب نشینی شهرداری هایی شود که می خواهند ممنوعیت استفاده از اسلحه را اعمال کنند.

ترودو همچنین در مصاحبه خود از هدف دولت مبنی بر ممنوعیت استفاده از اسلحه بر مبنای اعمال شهر به شهر به جای اجرای قانون ممنوعیت فدرال دفاع کرد.

برخی از سیاستمداران شهرداری ها در مونترال، اتاوا و تورنتو درباره تیر اندازی های مرگبار نگران و خواستار قوانینی برای کنترل استفاده از سلاح در شهرهای خود هستند.

دولت ترودو قصد دارد با توجه به نیاز ها و نگرانی های مختلف موجود، استان ها و شهرها را قادر سازد تا در مدیریت نگه داری و استفاده از اسلحه در حوزه های قضایی فردی خود گام های موثری بردارند.

موانع پیش روی ممنوعیت استفاده از اسلحه

گروه PolySeSouvient مدافع کنترل استفاده از سلاح می گویند ممنوعیت باید در سطح ملی اعمال شود و ممنوعیت های محلی عموما بی اثر هستند.

این گروه اخیرا در نامه ای به بیل بلر وزیر امنیت عمومی هشدار داده ممنوعیت های محلی باید بر موانع بزرگ غلبه کند از جمله برخی دولت های استانی که مخالف کنترل اسلحه هستند.

علی رغم حمایت شهردار تورنتو، جان توری، از ممنوعیت استفاده از سلاح، داگ فورد، نخست وزیر انتاریو با آن مخالفت کرده است.

پیچیدگی های دولت اقلیت

دولت برنامه هایی را برای جلوگیری از قاچاق سلاح به کانادا، جمع آوری اطلاعات بیشتر در مورد خرید سلاح از خرده فروشان و اطمینان از امنیت بیشتر برای نگه داری سلاح گرم در فروشگاه ها و خانه ها برای جلوگیری از سرقت پیش خواهد برد.

لیبرال ها همچنین هزینه های صرف شده برای برنامه های مبارزه با آشوب گران، پلیس و مراکز محلی را کلیدی برای کاهش خشونت های شهری می داند.

دولت وعده داده تعهد خود مبنی بر غیر قانونی کردن سلاح های کشنده ای مانند AR-15 که بسیار محبوب است را انجام دهد. این ها سلاح هایی هستند که باعث کشتار وسیع در کانادا می شوند. دارندگان قانونی این نوع اسلحه ها طی یک برنامه باز خرید می توانند با قیمتی منصفانه سلاح خود را فروخته و برگردانند.

با این که ممکن است تصور شود دولت اقلیت برای اعمال این ممنوعیت دچار مشکل شود، احزاب بلوک کبکوآ و ان دی پی در این زمینه با لیبرال ها اهداف مشترکی را دنبال می کنند.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.