تدبیر در استخدام و جذب معلمان فرانسه زبان

زبان فرانسه و انگلیسی جزء جدا نشدنی از فرهنگ کانادا هستند. دولت کانادا معتقد است کودکان باید فرصتی برای رشد و شکوفایی و تفریح در یکی از این زبان ها یا هر دو را در مدرسه داشته باشند. بنابراین تدبیری در جذب و استخدام معلمان زبان فرانسه اتخاذ کرده است.

در سالهای اخیر، کمبود جدی معلمان در مدارس در اقلیت فرانسه، کمبود برنامه غوطه وری زبان فرانسه و فرانسه به عنوان زبان دوم (غوطه وری زبانی فرآیندی است که در آن زبان آموز زبان را با صحبت کردن و تمرین در بطن آن زبان، یاد می‌گیرید) در سراسر کشور مشاهده می شود. این وضعیت پیامدهای قابل توجهی در جوامع در اقلیت زبان  و برای ترویج  دوزبانی دارد.

در پی همین مسئله ملانی جولی ، وزیر توسعه اقتصادی و زبانهای رسمی، حمایت 2/2 میلیون دلاری وزارت را از استخدام و حفظ معلمان فرانسوی زبان در بریتیش کلمبیا اعلام کرد.

طی این اطلاعیه بیش از 2 میلیون دلار برای حمایت از آموزش زبان فرانسه جوانان به استان بریتیش کلمبیا اعطا می شود. دولت بریتیش کلمبیا هم 300.000 دلار برای این تدبیر کمک خواهد کرد.

این سرمایه گذاری تأثیر بسزایی در جذب و استخدام معلمان فرانسوی زبان در بریتیش کلمبیا خواهد داشت.  زیرا این پروژه از پروژه های مربوط به آموزش زبان های در اقلیت و یادگیری زبان دوم پشتیبانی خواهد کرد.

هشت ابتکار عمل قدرتمند

تدبیر بکار برده شده هشت ابتکارعمل دارد که در جهت افزایش اثربخشی تلاش ها و بودجه ای که برای بخش آموزش زبان فرانسه در نظر گرفته شده ، به وجود آمده است:

  • بهبود سیستم جمع آوری داده ها برای معلمان فرانسوی؛
  • تحقیق در مورد عوامل عرضه و تقاضا؛
  • بهبود برنامه های آموزش معلمان؛
  • شتاب در روند صدور گواهینامه برای معلمان؛
  • پشتیبانی از معلمان جدید؛
  • توسعه و پشتیبانی از شبکه های تخصصی برای معلمان فرانسوی؛
  • آموزش معلمان فرانسوی در حال خدمت و
  • در نهایت گسترش برنامه های آموزشی معلمان.

با گذشت نسل ها، فرانسه زبان ها و علاقه مندان به زبان در بریتیش کلمبیا زبان و فرهنگ خود را زنده نگه داشته اند. و کمک معلمان فرانسه زبان در این راه نقش اساسی دارند. به همین دلیل است سرمایه گذاری بیشتری از طرف وزارت برای تشویق معلمان فرانسوی در بریتیش کلمبیا انجام می گیرد.

در بریتیش کلمبیا جامعه فرانسه زبان که فرانسه زبان مادری شان باشد، حدود 64200 نفر است (تقریباً 1.4٪ از جمعیت). نزدیک به 315،000 نفر هم علاقه مند به زبان فرانسه هستند و به این زبان صحبت می کنند. از این تعداد 59٪  در جای دیگر در کانادا متولد شده اند و درمیان آنان هم 50 درصدشان از اروپا آمده اند.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.