تداوم کمک های بشردوستانه کانادا

همه گیری جهانی مرزی نمی شناسد و پرداختن به آن و پشتیبانی از کسانی که بیشترین نیاز به کمک را دارند، یک اقدام جهانی هماهنگ را می طلبد. کانادا این بار کمک های هوایی خود را در اختیار سازمان ملل قرار داد.

وزیر امور خارجه کانادا، فیلیپ شامپاین گفت، تا زمانی که همه گیری کرونا در نقطه ای از جهان ادامه یابد، هیچ کشوری در امان نخواهد بود. به همین دلیل هماهنگی و کمک های بین المللی، مالی و غیره، در مبارزه با ویروس ضروری است. با استقرار کمک های هواپیمایی، کانادا به شرکای خود کمک می کند تا کارهای مهم خود را انجام دهند.

در 15 ژوئن، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع ملی و وزیر توسعه بین المللی اعلام کردند که در پاسخ به درخواست سازمان ملل متحد، نیروهای مسلح کانادا (CAF) برای حمل و نقل منابع پزشکی و بشردوستانه پشتیبانی هوایی خود را فوراً ارائه می دهد.

درخواست سازمان ملل و پاسخ کانادا

نیروهای مسلح کانادا این کمک ها را به نمایندگی از برنامه جهانی غذا و سازمان بهداشت جهانی به مراکز توزیع در آفریقا، اروپا و خاورمیانه منتقل می کند. از آنجا که نیاز به کمک همچنان ادامه خواهد داشت، نیروهای مسلح کانادا در پاسخ به آن انعطاف پذیر خواهد بود.

این پشتیبانی به درخواست فوری سازمان ملل جهت کمک به حفظ زنجیره های تأمین حیاتی برخی از کشورهای آسیب پذیر بوده است. کانادا با تامین بودجه برای شرکای بین المللی که کمک های بشردوستانه ضروری را ارائه می دهند، تلاش های بین المللی خود در پاسخ به بیماری کرونا را تکمیل می کند.

وزیر دفاع کانادا، هارگیت ساجان در جریان این کمک اظهار کرد، کانادا همیشه برای کمک آماده خواهد بود. به عنوان بخشی از تلاش های مداوم دولت برای حمایت های بین المللی در مقابل کووید-19، زنان و مردان نیروهای مسلح کانادا کمک می کنند تا کمک های بشردوستانه و تجهیزات پزشکی به جاهایی که نیاز اساسی به آن وجود دارد، برسد.

کارینا گولد، وزیر توسعه بین المللی هم خاطرنشان کرد، پشتیبانی از حمل و نقل هوایی شکاف های نیاز سازمان ملل را پر می کند و کارهایی که کانادا در حال حاضر با شرکای بین المللی خود انجام داده است، برای پاسخ به این بیماری و کمک به نجات جان میلیون ها مردم و افراد آسیب پذیر  است.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.