تجهیز افسران پلیس مونترال به دوربین های بدنی

Ensemble Montréal، حزب رسمی اپوزیسیون شهرداری، خواستار این است که افسران خدمات پلیس شهر مونترال (SPVM) از سال 2021 از دوربین های بدنی استفاده كنند. این تقاضا یک سال پس از آن صورت گرفت که دولت پلانت طرح اجرای دوربین بدنی را رد کرد.

در پی گزارش های نگران کننده در مورد تبعیض و نژاد پرستی، خدمات پلیس شهر مونترال (SPVM) تحت نظارت دقیق مقامات عمومی و شهری قرار گرفت. به دلیل پر هزینه بودن پروژه آزمایشی اولیه، دولت پلانت در برابر اجرای طرح دوربین های بدنی پلیس مونترال موضع گرفت. یک سال پس از رد پروژه، حزب رسمی اپوزیسیون شهرداری، خواستار آن شد که دولت تا 1 ژانویه 2021 دوربین های بدنی را بر روی لباس افسران SPVM نصب کند.

بسیاری بر این باورند که دوربین های بدنی یکی از بهترین راه ها برای حمایت بهتر از حقوق مردم و حفظ افسران مسئول است.

هزینه های بالا

پروژه آزمایشی SPVM برای دوربین های بدنی بین ماه های مه 2016 و فوریه 2017 انجام شد و مشخص شد که ساکنان از افسران پلیس مجهز به دوربین های بدنی رضایت بیشتری دارند. در حقیقت، مشخص شد که اعتماد عمومی به SPVM در طی پروژه آزمایشی بهبود چشمگیری یافته است.

عدم تجهیز افسران SPVM به دوربین های بدنی به دلیل هزینه های مربوطه است. با این حال، گزارش ها حاکی از آن است که SPVM در مورد هزینه دوربین ها اغراق کرده است.

مشاور شورای شهر، دولت پلانت را به دلیل عدم رهبری وی در این مسئله مقصر دانست و تأکید کرد که مونترال باید تا اول ژانویه 2021 اقدام به نصب دوربین های بدنی کند.

طرح آزمایشی

طبق گفته SPVM ، پس از اجرای طرح آزمایشی، 17.4 میلیون دلار برای اجرای این فناوری و 24 میلیون دلار در سال هزینه مدیریتی خواهد داشت- ارقامی که به اعتقاد مخالفان رسمی کاملاً غیرواقعی هستند.

سخنگوی Ensemble Montréal اظهار داشت که این ویدئو ابزاری اضافی برای تکمیل گزارش رویدادها، بهبود درک عمومی از پلیس و کاهش شکایات علیه افسران پلیس فراهم می کند.

با استفاده از دوربین های بدنی، مردم تشویق می شوند تا شکایات خود را مطرح کرده و رفتار تبعیض آمیز پلیس را زیر سؤال ببرند.

Ensemble Montréal امیدوار است که تا اول ژانویه سال 2021، افسران پلیس در مونترال با هزینه ای واقعی تر از آنچه برای اولین بار تخمین زده شده بود، مجهز به دوربین های بدنی شوند.

به گزارش مرکز تحقیق و اقدامات روابط نژادی در مونترال، مسئله تبعیض و نژاد پرستی هنوز حل نشده است.

باید به موضوع دوربین های بدنی رسیدگی شود چرا که هم از پلیس و هم از ساکنان محافظت می کند. این یک راه حل برد- برد است.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.