تاثیرافزایش قیمت مسکن بر تقویت اقتصاد

طبق مطالعات اقتصاددانان بانک کانادا، با افزایش قیمت مسکن از سال 2014 تا 2019، بسیاری از خانوارها، ارزش روز افزون خانه های خود را صرف هزینه در نیازهای دیگر خود کرده اند.

محققان در یک تحلیل نشان دادند حدود 2 میلیون خانوار از HELOC ( در این سیستم به هنگام وام دریافتی، خانه اشخاص به عنوان وثیقه قرار خواهد گرفت.) استفاده کردند، این در حالی است که 380،000 نفر از وام مسکن استفاده کردند و از مزایای کاهش نرخ بهره در سال 2015 بهره مند شدند.

این امر منجر به افزایش 0.5 درصدی در تولید ناخالص داخلی سالانه به دلیل افزایش هزینه ها شد که اثبات اهمیت ارزش مسکن در افزایش مصرف خانوار و هزینه های نوسازی بود.

مطالعه نشان داد، کل دارایی حاصل از این بخش در سال 2017 به 89 میلیارد دلار رسید. 49 میلیارد دلار از این مبلغ مربوط به HELOC و 40 میلیارد دلار از بازپرداخت وام مسکن بود. به طور کلی این امر اتفاق خوبی برای اقتصاد کانادا بوده است.

25 درصد از هزینه خانوارها صرف نو سازی خانه ها و یک چهارم دیگر صرف خرید اقلامی مانند خودرو و اسباب و وسایل منزل شد. حدود 28 درصد صرف بدهی ها و 22 درصد دیگر صرف سرمایه گذاری شد.

رابطه مستقیم قیمت مسکن با هزینه ها

مطالعات نشان داد هزینه کردن خانوارها رابطه مستقیمی با افزایش قیمت مسکن دارد. از نظر کانادایی ها هر قدر ارزش خانه بالاتر رود، وام گرفتن با وثیقه گذاشتن خانه برای آن ها آسان تر خواهد بود.

هزینه های خانوار در سال 2017، 3.5 درصد افزایش یافت، در حالی که افزایش قیمت خانه ها به طور متوسط 13 درصد در کل کشور بود.

در آغاز سال2015 استفاده بزرگ آلبرتایی ها از وام مسکن و HELOC در کمک مالی به هنگام کاهش قیمت نفت بسیار تاثیر گذار بود.

در مقابل، در سال 2018 قیمت مسکن متوقف شد و بازار سهام رکود داشت. این امر منجر به کاهش هزینه های مصرف کننده و وام گرفتن در قبال مسکن شد. محققان دریافتند این امر می توانست اثر منفی 0.1 درصدی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد.

تاثیر وام گرفتن در قبال مسکن به عنوان وثیقه اگر تاثیر قوی بر اقتصاد داشته باشد، با رخداد حوادث جانبی مانند کاهش قیمت مسکن می تواند اقتصاد را آسیب پذیر کند.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.