تئاتر در برابر بحران ها همچنان سرپاست

گروه تئاتر Quat’sous بعد از طوفان حاصل از کرونا به تعطیلی کشانده شد و سانس های آن تعلیق شد. اما این روزها قرار است نمایش ها به صورت ویدیو به نمایش عموم درآید.
مانی سلیمانلو از اعضای این گروه تاتر نیز اجرا خواهد داشت.

کارگردان تئاتر  Olivier Kemeidگفت:” ما به پشتیبانی دولتی نیاز داریم تا بتوانیم صدای آزادی و زیبایی را به گوش شهروندان برسانیم تا حتی شده به میزان خیلی کم از مشکلات آن ها در این روزها بکاهیم.” مدیر تئاتر   Quat’sous توجه وزیر فرهنگ را جلب می کند تا صدای هنرمندان بهتر شنیده شود.

Olivier Kemeid نسبت به این بحران که در جریان است افزود:” ما [هنرمندان] عادت داریم در انواع شرایط باشیم، زمان رکود، بحران، اعتصاب و غیره، من به توانایی هنرمندان برای بهبود اوضاع اطمینان دارم.”

مدیر و کارگردان تئاتر Quat’sous از وفاداری مخاطبان اظهار اطمینان کرد. او حتی معتقد است که هنر در این دوران تاریک رهایی بخش خواهد بود.

هنر در قرنطینه

مانی سلیمانلو، از گروه Quat’s Sous، با عموم مردم دیدار خواهد کرد،  البته تحت قوانین بهداشتی و فاصله گیری ایمن در یک اجرای فردی، همه چیز به صورت فیلم ضبط می شود و به مخاطبان گسترده تری عرضه می شود. برای اطلاعات بیشتر به صفحه جشنواره هنرهای زنده (OFFTA) مراجعه کنید. https://offta.com/

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.