بودجه ای که به مهاجران کبک تعلق می گیرد چهار برابر بریتیش کلمبیا است

این میزان بودجه از بودجه های تعلق گرفته به اونتاریو و دیگر استانها هم بیشتر است. طبق توافقنامه ای که در سال 1991 در دوره ی جدایی کبک صورت گرفته بود، میزان بودجه ی این استان متفاوت است.
امسال کبک بیش از 11،600 دلار برای مهاجرین و پناهنده ها دریافت می کند که در زمینه ی آموزش مشاغل، خدمات و زبان هزینه می شود.
این در حالی است که بودجه ی بریتیش کلمبیا 2،400 دلار ، اونتاریو 2،600 دلار، آلبرتا3،300دلار و ساسکچوان2،500 دلار است.
سیاستمداران استان کبک انتظار دارند که بتوانند این بودجه را در بخش های آموزش عمومی، سلامت و حمایت های اولیه از تازه- واردان خارجی، کارگران و دانشجویان خارجی صرف کنند. دیگر استان ها مجاز به استفاده از بودجه در این بخشها نیستند.

نظرات بسته شده است.