به چند نفر برای شروع زندگی گروهی در مریخ نیاز است؟

بر اساس یک مطالعه جدید تنها به 110 نفر برای کمک به ایجاد یک کلونی انسانی کارآمد و خود پایدار در مریخ نیاز است. مطالعه انجام شده نشان می دهد این تعداد انسان می تواند برای ایجاد ابزار و لوازم مورد نیاز برای ساخت تمدن در سیاره سرخ کافی باشد.

به گفته یکی از محققان در این مطالعه، برای بقا در مریخ، برخی فرضیات پیرامون سازماندهی تازه مهاجرها به این سیاره مطرح شده است. بر اساس این فرضیات حضور حداقل 110 نفر محاسبه شده است. این محقق توضیح داد که مهاجران برای ادامه زندگی در مریخ باید در یک محفظه پر از اکسیژن زندگی کنند تا بتوانند کشاورزی کنند.

چنین رقمی بر اساس یک مدل ریاضی که امکان بقا در سیاره دیگر را تعیین می کند، به دست آمده است. این مدل بر اساس رابطه بین زمان لازم برای تکمیل تاسیسات و زیرساخت های ضروری برای بقای بلند مدت و زمان موجود برای تازه مهاجر شکل گرفته است.

این تحقیق فرض می کند که تعداد منابعی که مهاجران می توانند از روی زمین بیاورند محدود خواهد بود و بقا در مریخ در درجه اول به «منابع محلی در مریخ» مانند گاز، مایع یا منابع معدنی و همچنین «ظرفیت تولید انسان» بستگی دارد. بقای این افراد به ظرفیت شان در تولید اشیاء ضروری و مواد مصرفی با استفاده از منابع مریخ بستگی دارد. وضعیت اولیه مهاجران خیلی مهم است زیرا منابع زیاد و ابراز مدرن ممکن است در توسعه صنایع و دستیابی به یک وضعیت پایدار کمک کند.

این گروه ممکن است با خطراتی نیز رو به رو باشد. هر حادثه ای به ویژه در ابتدای ورود می تواند ظرفیت تولید را به طرز چشمگیری کاهش دهد و یا ممکن است کمک ها از طرف زمین بنا به دلایلی مانند جنگ قطع شود. این یک محاسبه فرضی است و این تحقیق نشانگر اولین ارزیابی کمی از حداقل تعداد افراد برای بقا بر اساس محدودیت های موجود است.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.