بهترین شهر آمریکای شمالی از نظر شاخص کامیابی فراگیر

یکی دیگر از شهرهای انتاریو به تازگی در صدر لیست شهرهایی با بهترین شاخص کامیابی فراگیر قرار گرفته است. اتاوا در کانادا در بالاترین رتبه شاخص کامیابی فراگیر قرار دارد و همچنین از نظر شاخص کامیابی و فراگیری رتبه اول را در میان شهرهای آمریکای شمالی به خود اختصاص داده است.

طبق یک مطالعه جدید، اتاوا در سطح جهانی نیز رتبه بهترین شهر در کانادا را به خود اختصاص داده است، اما در این مطالعه، دیگر شهرهای آمریکای شمالی در وضعیت چندان مناسبی قرار نداشتند.

مونترال در رتبه 26 ام و تورنتو در رتبه 35 ام جهانی قرار داشتند، این در حالی است که در میان شهرهای آمریکای شمالی، این دو شهر، جایگاه های متفاوتی داشته و به ترتیب در رتبه های پنجم و هفتم قرار گرفتند.

از میان 113 شهر در جهان، اتاوا از نظر شاخص کامیابی فراگیر، رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است.

شاخص کامیابی و فراگیری علاوه بر عامل اقتصاد، شهرها را در ردیف مواردی چون مسکن ارزان قیمت، دسترسی به آموزش و اینترنت، امنیت فردی، کیفیت محیط زیست و دسترسی به مراقبت های بهداشتی و درمانی نیز قرار می دهد.

در مطالعاتی که تا کنون صورت گرفته، شاخص های اجتماعی و اقتصادی هرگز تحت چنین بررسی های جدی قرار نگرفته است و مطالعات جدید نشان می دهد که اتاوا به عنوان شهری با محیط زیست پاک و کیفیت کلی زندگی بررسی و شناسانده شده است.

این ها عواملی کلیدی برای اطمینان از سهیم شدن جمعیت شهری از مزایای یک جامعه به طور واقعا عادلانه هستند.

 

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.