برنامه ی حمایت مالی از پروازهای محلی؛ مشکل قیمت بلیط به قوت خود باقی است

حزب کبک درمورد کمک مالی جدید دولت کک به پروازهای محلی که روز جمعه رونمایی شد ابراز تاسف کرد و گفت که این کمک هیچ تاثیری در حل مشکل هزینه ی بلیطها ندارد.
ژوئل آرسنو، نماینده ی عضو حزب پک، با انتقاد از این موضوع گفت: « هیچ اقدامی برای کاهش واقعی قیمت بلیط هواپیما صورت نگرفته است. چیزی که ما می خواستیم تدابیری بود که انحصار ایر کانادا را بشکند.
استان کبک خواستار ایجاد یک قیمت حداقل شد تا مانع از این شود که یک گروه غالب، با ورود رقیب قیمتها را بشکنند تا وقتی دوباره انحصار به دست خودشان افتاد، قیمت ها را بالا ببرند. وی خاطرنشان کرد که گاهی در جزایر قیمت بلیط برای پرواز به مونترال تا 1200 دلار می رسد.
در این برنامه که روز جمعه توسط وزیر حمل و نقل رونمایی شد، مبلغ 22.5 میلیون دلار در طول دو سال برای بهبود ارائه ی پروازها به مقصد مناطق کبک پیش بینی شده است.
کمک های مالی به ویژه شامل حال شرکت هایی می شود که مسیرهای رها شده را دوباره فعال کنند یا تعداد کرسی های ارائه شده در مسیر را حداقل 25 درصد افزایش دهند. برای مثال، ممکن است برای بخشی از کسری بودجه در مسیرهای ارزان تر بازپرداخت شوند. برای مثال، ممکن است کمکها برای تامین بخشی از کسری بودجه در مسیرهای کم بازده صرف شوند.
ایر کانادا هم که در حال حاضر بازار را در دست دارد، می تواند مانند شرکت های کوچکتر از جمله Air Creebec، Air Liaison یا Pascan واجد شرایط دریافت این کمکهای مالی باشد.
کمک مالی یاد شده، به برنامه ی کاهش تعرفه های هوایی اضافه می شود که توسط دولت لیبرال قبلی ایجاد شده بود. طبق این برنامه، ساکنان مناطق دور افتاده می توانند تا 60 درصد از هزینه ی بلیطشان را پس بگیرند/استرداد کنند.
با این حال به نظر آقای آرسنو، باید طوری عمل شود که قیمت بلیط برای گردشگران و تجار هم مقرون به صرفه باشد.
احزاب دیگر کبک درباره ی این برنامه ابراز خرسندی کردند. رئیس فدراسیون شهرداریهای کبک هم از این اقدام راضی و امیدوار بود که این برنامه به رونق گرفتن فرودگاه شربروک بیانجامد.

نظرات بسته شده است.