برنامه ترودو برای تمدید زمان کمک های اضطراری

کمک های اضطراری کانادا (CERB) می تواند دستخوش تغییراتی شود؛ نخست وزیر در کنفرانس خبری روزانه خود توضیح داد که به روزرسانی هایی در این زمینه در راه است و تأیید كرد وی قصد دارد CERB را برای کانادایی هایی که هنوز قادر به بازگشت به سر کار نیستند، تمدید کند.

 

جاستین ترودو اذعان داشت که شرایط بعد از کووید-19 برای بسیاری از کانادایی ها هنوز از حالت عادی دور است. وی گفت: در چند هفته گذشته، مسائل برای بسیاری از افراد بهتر شده اما، ما همچنین می دانیم که بسیاری از کانادایی ها هنوز در سختی هستند. افرادی که سعی در یافتن شغل دارند نباید نگران این باشند که درآمدشان مشمول CERB می شود یا خیر.

 

ترودو تأیید کرد: ما در حال کار بر روی یک راه حل برای افزایش کمک های اضطراری برای افرادی هستیم که هنوز نمی توانند به سر کار برگردند. نخست وزیر خاطرنشان كرد كه جزئیات بیشتر را اواخر این هفته ارائه خواهد کرد. وی گفت: برای امروز می خواهم بدانید که ما همچنان در کنار شما و خانواده تان خواهیم بود.

 

در حال حاضر، CERB فقط برای 16 هفته قابل درخواست است. این بدان معناست که افرادی که از اواسط ماه مارس مطالبه CERB کرده اند، اکنون به پایان پرداخت های ماهانه خود رسیده اند. در شرایطی که وضعیت کرونا در کانادا نشانه هایی از پیشرفت را نشان می دهد، جاگمیت سینگ، رهبر NDP از ترودو خواست تا کمک های اضطراری را برای افرادی که زندگی آنها هنوز به حالت عادی بازنگشته، افزایش دهد.

 

تقریبا 1.2 میلیون کانادایی پیشاپیش CERB خود را قبل از اتمام دوره، متوقف کرده اند. به این معنی که آنها یا به سر کار بازگشته اند یا به سود یارانه دستمزد منتقل شده اند.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا