بازگشت معلمان ابتدایی انتاریو بر سر میز مذاکره

معلمان ابتدایی استان انتاریو از روز چهارشنبه مذاکرات قرارداد را با دولت از سر گرفتند.

فدراسیون معلمان ابتدایی انتاریو اعلام کردند، باز هم دست به اعتصاب خواهند زد. در مذاکرات قبلی در اوایل سال جاری، فدراسیون گفت بر سر چندین موضوع مهم نزدیک به توافق بودیم که دولت در آخرین لحظه مواضع خود را تغییر داد.

هفته گذشته، استفان لچه، وزیر آموزش و پرورش استان در مورد دو موضوع مهم به معلمان دوره متوسطه امتیازاتی داد و گفت حالا توپ در زمین اتحادیه ها است.

او تعداد دانش آموزان در هر کلاس را به 22 نفر کاهش داد و یادگیری الکترونیکی را اختیاری کرد.

انجمن معلمان کاتولیک، هفته گذشته، سه روز با دولت مذاکره کرد ودوشنبه مذاکرات را از سر گرفت.

اتحادیه نماینده معلمان در سیستم فرانسه نیز به مذاکرات بازگشت.

دو اتحادیه به نمایندگی معلمان دبیرستان ها و مربیان سیستم فرانسه اکنون اعتصابات را برای چند هفته آتی به حالت تعلیق درآورده اند. گر چه معلمان می گویند اقدام آن ها به دلیل زمان استراحت ماه مارس است.

فدراسیون معلمان متوسطه از 16 دسامبر به طور رسمی با دولت وارد مذاکره نشده است، هر چند هفته گذشته درگیر مذاکرات غیر رسمی تحقیقاتی بود.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.