بازبینی قوانین مربوط به تولید نفت در آلبرتا

آلبرتا در حال تنظیم قوانین خود در مورد محدودیت های تولید نفت است تا شرکت ها را به حفاری چاه های قراردادی ترغیب کند.

به گفته ی سونیا سویج وزیر انرژی، در حال حاضر نفت حاصل از چاه های جدید مشمول محدودیت های تولید نخواهد شد.

استان انتظار دارد که این تغییر تولید کنندگان را به حفاری صدها چاه جدید ترغیب کند که در این صورت هر چاه حدود 145 شغل ایجاد خواهد کرد.

وزیر نیرو گفت: ” اگرچه ما می خواهیم خروجی مناسبی از تولید محدود داشته باشیم، اما جوامع و صنعت حفاری ما نمی توانند صبر کنند. به همین دلیل ما این اقدام را به منظور ترغیب سرمایه گذاری و اشتغال زایی انجام می دهیم.”

ماه سپتامبر، آلبرتا روزانه 480هزار بشکه نفت معمولی تولید می کرد و حدود یک پنجم این تولید از طریق شرکت هایی بود که قوانین محدودیت را اعمال می کردند.

در حال حاضر معافیت هایی وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که تولیدکنندگان کوچک تحت تأثیر این محدودیت ها قرار نمی گیرند.

این در واقع آخرین اقدام برای تلاش در جهت افزایش سرمایه گذاری و اشتغال زایی در صنعت نفت و گاز آلبرتا و معکوس سال های افت در بخش حفاری می باشد.

سویج اذعان داشت که انتظار دارد تا زمانی که نفت استخراج شده از چاه های نفت آماده بهره برداری و انتقال می شود، ظرفیت خط لوله بیشتری فراهم شود و تأکید کرد که این امر باید از مازاد دیگری که می تواند قیمت نفت آلبرتا را کاهش دهد، جلوگیری کند.

 

خبرکانادا،مرجع اخبار روز سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.