ایمن ترین کارخانه کانادا معرفی شد

کارخانه PFR) Produits forestiers Résolu) در آلما استان کبک، رتبه اول را برای رعایت سلامتی و ایمنی کارگران خود برای سال 2019 کسب کرد. پل فالاردو، مدیر كل این كارخانه این موفقیت را به كار تیمی و رابطه نزدیک کارگران، اتحادیه و مدیران کارخانه نسبت می دهد.

رتبه بندی بین کارخانه ها توسط Pulp & Paper Canada  انجام می شود که دارای کارخانه های زیادی با  300 تا 500 کارمند است.

هر سال، Pulp & Paper Canada لیست ایمن ترین کارخانه های کشور را با توجه به سه ویژگی منتشر می کند. فالاردو رئیس کارخانه می گوید، همه کارخانه ها در آمریکای شمالی، مورد بررسی می شوند. محاسبه فراوانی حوادث در کارخانه ها از طرف یک متخصص سلامت، طبق معیارهای مختلفی سنجیده می شود.

در سال 2019، PFR آلما پس از 711.971 ساعت کار، تنها یک آسیب قابل ثبت را گزارش داده است، بنابراین این عملکرد یک ساله کارخانه منجر شد در مقام اول این لیست جای بگیرد.

مدیرکارخانه بیان کرد: در کارخانه او، سلامتی و ایمنی در محل کار بسیار مهم است. بعضی مواقع اقداماتی که صورت می گیرد برای کارگران خوشایند نیست، اما آنان می دانند که به نفع آن ها است. به عنوان مثال ، برخی از تجهیزات محافظت شخصی همیشه راحت و محبوب نیستند، اما برای ایمنی افراد ضروری است.

فرهنگ سلامتی و ایمنی در سال 2015 در کارخانه آلما جای خود را پیدا کرد و گسترش یافت. در آن سال، چندین روش بررسی شده و کمیته های مختلف جهت نوآوری ایجاد شدند. معاون اجرایی اتحادیه CSN کارخانه یکی از افرادی است که پس از آسیب دیدگی دست خود در جهت تغییر برخی از اقدامات تلاش کرد.

 

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.