ایجاد 54 هزار فرصت شغلی در ماه سپتامبر

طبق اطلاعات مرکز آمار کانادا، با اضافه شدن 54 هزار شغل در ماه سپتامبر نرخ بیکاری از 5.7 درصد کاهش یافته و به 5.5 درصد رسید.

مطالعات نیروی کار آژانس می گوید این افزایش بیشتر در بخش مشاغل تمام وقت بود.

نسبت به سال گذشته 456 هزار شغل بیشتر در کانادا وجود دارد که با این رقم، اشتغال 2.4 درصد افزایش داشته است.

نرخ اشتغال در انتاریو و نوا اسکوشیا افزایش داشت اما در سایر بخش های کشور ثابت بود.

این رشد به طور برابر بین نیروی کار زن و مرد در سن اشتغال(24 تا 54) سال تقسیم شد.

اشتغال در بخش مراقبت و سلامت و مددکار اجتماعی 30 هزار شغل جدید را به خود اختصاص داده بود. اشتغال در این بخش نسبت به سال گذشته 108 هزار افزایش یافته است.

همچنین ماه گذشته بخش خدمات غذا و اقامت رشد قابل توجهی داشت. این بخش شاهد افزایش تا 23 هزار شغل بود.

به گفته اقتصاددانان در زمینه اشتغال، این بهبود بیشتر در بخش های عمومی و خود اشتغالی بود، در حالی که تعداد کارکنان بخش خصوصی پس از یک افزایش در ماه آگوست یک عقب گرد داشت.

انتاریو و نوا اسکوشیا

این افزایش به اندازه کافی زیاد بود تا نرخ اشتغال در سن کار را 0.2 درصد بالا برده و به 74.7 درصد برساند که ماه می به عنوان  بالاترین نرخ رکورد ثبت شد.

بیشترین رشد در انتاریو متمرکز شده است جایی که 41 هزار شغل جدید و اغلب تمام وقت در ماه گذشته وجود داشته و نرخ بیکاری تا 5.3 درصد کاهش یافته است.

نوا اسکوشیا شاهد افزایش اشتغال تا 3200 بوده و نرخ بیکاری که به بالاتر از حد متوسط رسیده بود، به 7.2 درصد رسید.

اشتغال در دیگر استان ها با تغییرات کمی رو به دو شد اما نرخ بیکاری در نیو فانلند و لابرادور ( با 1.6 درصد کاهش به 11.5 درصد رسید) و آلبرتا( با 0.6 درصد کاهش به 6.6 درصد رسید) بهبود یافت.

رشد درآمد ساعتی در اوایل سه ماهه دوم با نرخ های اغراق آمیز رو به رو شد اما به نظر می رسد در ماه گذشته کاهش یافته است.

در هر حال سرعت رشد نرخ دستمزد در ماه سپتامبر به 4.3 درصد رسید که نسبت به اوایل سال جاری بیشتر شده بود.

در ماه آگوست گزارش بازار کار نشان داد کانادا 81،100 فرصت شغلی اضافه کرده است که بیشتر آن ها به صورت پاره وقت است.

این آخرین گزارش از بررسی آماری ماهانه نیروی کار ملی کانادا پیش از برگزاری انتخابات 21 اکتبر بود.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.