افزایش مشارکت زنان کبک در بخش تولید

حضور کم زنان در بخش تولید به دلیل کمبود نیروی کار مشکل ساز شده است. برای مقابله با این مساله، وزیر کار کبک 714000 دلار حمایت مالی برای یک پروژه تحقیقاتی با هدف مشارکت زنان در نظر گرفته است.

وزیر کار کبک، ژان بولت در یک کنفرانس مطبوعاتی در مونترال اعلام کرد که این پروژه با هماهنگی تولید کنندگان و صادر کنندگان کبک (MEQ) اجرایی می شود.

طبق آمار، زنان در سال 2017 در کانادا فقط 28 درصد مشاغل موجود در صنعت را به خود اختصاص داده بودند. این نرخ در برخی از مناطق مرتبط با تولید حتی کمتر از 10 درصد گزارش شد.

مدیر عامل شرکت (MEQ) اظهار داشت که زنان تصور می كنند فضای تولید و صنعت مناسب آن ها نیست، صنعت جایی است که برای حمل بار باید از نظر جسمی بسیار قوی بود و محیط آن کثیف است.

این پروژه تحقیقاتی که قرار است طی دو سال آینده محقق شود شامل بخشی است که رویکردهای مختلفی را با شرکت های مناطق مونترژی، استری و سانتر دو کبک مورد بررسی و تحقیق بیشتر قرار می دهد. هدف توسعه بهترین شیوه هایی است که می تواند با همه کارفرمایان به اشتراک گذاشته شود.

وزیر کار معتقد است که مسئله ایجاد برابری بهتر بین زن و مرد، با وجود کمبود نیروی کار حادتر می شود و از سایر بخش هایی که صرفاً نیروی کار مرد را به کار می گیرند درخواست همکاری دارد.

طبق مرکز آمار کبک، سال گذشته میزان اشتغال افراد 15 ساله و بالاتر 64.7 درصد برای آقایان و 58.4 درصد برای زنان بوده است.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.