افزایش ظرفیت پذیرش در مهدکودک های کبک

وزارت خانواده کبک تصمیم به افزایش ظرفیت پذیرش مهدکودک ها گرفته است. به گفته وزارتخانه این تصمیم با علم بر سیر تحول شیوع ویروس کرونا و وضعیت آن گرفته شده است.

تصمیم جدید وزارت خانواده مبنی بر افزایش تا 75 درصد ظرفیت پذیرش مهدکودک ها، تنها  شامل موسساتی می شود که در منطقه سرد واقع شده اند.

این خبر خوشحال کننده برای والدینی است که در استان کبک و خارج از مونترال بزرگ، منطقه شهری ژولیت و شهر لپیفانی ساکن هستند.

در اطلاعیه ای که بعد از ظهر روز یکشنبه صادر شد، وزارت خانواده اعلام کرد که این موسسات خدمات آموزشی کودک، از روز دوشنبه می توانند تا 75 درصد از حداکثر تعداد کودکانی که در پروانه کارشان ذکر شده است را پذیرش کنند. این نسبت قبلاً 50٪ بود.

در مورد نگهداری از کودک در محیط خانوادگی، درصورتی که مراقب تنها باشد، نسبت مجاز پنج کودک و در صورت داشتن دستیار نسبت مجاز 7 کودک خواهد بود.

این تصمیم با در نظر گرفتن سیر تحول انتقال ویروس و وضعیت بیماری همه گیر و تنها برای مناطق با هوای سرد  گرفته شده است.

علاوه بر بهبود کیفیت زندگی برای خانواده ها، این مرحله جدید بازگشایی خدمات مراقبت از کودکان باعث می شود بسیاری از والدین بتوانند به بازار کار بازگردند.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.