افزایش دو زبانه های 5 تا 17 ساله در کانادا

سه سال پیش، 17.9 درصد از کانادایی ها گفتند که می توانند هم به زبان فرانسوی و هم به انگلیسی مکالمه کنند، یعنی بالاترین درصد ثبت شده در کانادا؛ همچنین داده ها نشان می دهند که افراد جوان نسبت به افراد مسن احتمال بیشتری هست که دو زبانه باشند یا دوزبانه بشوند.

بنابر گزارش مرکز آمار کانادا، از سال 2006 تا 2016 ، میزان دو زبانه ها در بین سنین 5 تا 17 سال از 16٪ به 19٪ در سطح کشور افزایش یافته است. در سال 2006 ، 17٪ از افراد 5 تا 17 ساله بر اساس شناخت نسبتاً خوبی که نسبت به دو زبان رسمی داشتند می توانستند به هر دو این زبان ها مکالمه کنند. ده سال بعد، این میزان بین سنین 15 تا 27 سال به 27٪ افزایش یافت.

آژانس فدرال خاطرنشان كرد که دو زبانگی فرانسوی- انگلیسی در بین كودكان و جوانان كانادایی در بین مناطق مختلف کشور متفاوت است و فراگیری و ماندگاری دوزبانگی در بین جوانان كبك بیشتر بود.

در سال 2006، بیش از یک چهارم جوانان ساکن کبک با همان رده سنی، دو زبانه بودند که 10 سال بعد، این میزان به دو سوم رسید.

ماندگاری دو زبانگی

میزان ماندگاری دوزبانگی فرانسوی- انگلیسی در میان جوانان کبکی که قبلاً در سال 2006 دو زبانه بودند، بالاتر بود. به این ترتیب، 94 درصد از جوانانی که قبلاً در سال 2006 دو زبانه بودند، در سال 2016 دو زبانه هایی بودند که زبان فرانسوی را به عنوان زبان مادری خود می دانستند.

در بین جوانان ساکن نیوبرانزویک، میزان دو زبانه ها از 37٪ در سال 2006 به 50٪ در سال 2016 افزایش یافته است.

به جز کبک، در مناطق دیگر کانادا نیز 65٪ از جوانانی که در سال 2006 دوزبانه بودند، در سال 2016 هنوز دو زبانه مانده بودند. اما در میان کسانی که زبان مادری آن ها انگلیسی (61٪) یا زبانی غیر از فرانسه یا انگلیسی (46٪) بود، شاهد درصد پائین تری بودیم.

نوجوانان 14 تا 17 ساله نیز در سال 2006 در کانادا البته به جز کبک، درصد ماندگاری پایین تری داشتند. در این گروه سنی، 50٪ از نوجوانانی که زبان مادری آن ها انگلیسی بود و در سال 2006 دو زبانه بودند، ده سال بعد همچنان دو زبانه مانده بودند.

مرکز آمار کانادا گزارش می دهد که طبق قانون زبان های رسمی، دولت کانادا به منظور ترغیب و حمایت از یادگیری زبان های فرانسوی و انگلیسی باید اقدامات بیشتری انجام دهد. برنامه اقدام دولت برای زبان های رسمی 2023- 2018 در نظر دارد که درصد ملی دو زبانگی فرانسوی- انگلیسی را به 20 درصد تا سال 2036 افزایش دهد.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.