اعتصاب کارمندان اداره درآمد کانادا عملی می شود یا خیر؟

اتحادیه کارمندان امور مالیاتی به تازگی شکایتی را علیه کارفرما به دلیل دخالت در امور اتحادیه مطرح کرده است.

این شکایت توسط اتحادیه خدمات به کمیسیون ارتباطات کاری و شغلی در بخش عمومی فدرال داده شد.

این دادخواهی در پی پیامی که اداره درآمد در تاریخ 14 فوریه به کارمندان در مورد شرایط مذاکره فرستاده بود آغاز شد. درست زمانی که قرار بود 27.500 عضو اتحادیه از 17 فوریه درمورد دستور اعتصاب تصمیم گیری کنند.

اتحادیه کارمندان امور مالیاتی با توجه به نزدیکی زمان تصمیم گیری در مورد اعتصاب، ایمیل را به عنوان دخالت در فعالیت های خود تعبیر کرد. به گفته اتحادیه، کارفرما در این ایمیل اظهار داشته اگر اعضا برخی از درخواست های خود را پس بگیرند، می تواند از جنبه های دیگر پیشنهادات بهتری ارائه دهد.

به گفته آنان آژانس می خواسته اذهان اعضا را با توجه به نزدیکی رای گیری در مورد اعتصاب تحت تاثیر قرار دهد.

کارفرما متهم به این است که به جای گفتگو با اتحادیه می خواهد با اعضا صحبت کند. بنابراین اتحادیه در شکایتش مطرح کرده که، ارتباط مستقیم اداره با کارمندان مربوط به مذاکرات متوقف شود. همینطور، درخواست پرداخت 2000 دلار غرامت را دارد.

پیگیری اعتصاب

در همین حال جلسات تصمیم گیری در مورد دستور اعتصاب به خوبی در حال انجام است و تا اول آوریل ادامه خواهد داشت.

اتحادیه کارمندان امور مالیاتی امیدوار است که اعتصاب احتمالی همزمان با یک اعتراض بزرگتر از سوی اتحادیه خدمات عمومی کانادا در بهار امسال اتفاق بیافتد، که  بیش از 140،000 عضو اتحادیه خدمات عمومی در آن حاضر خواهند بود.

رئیس اتحادیه کارمندان امور مالیاتی گفت: ” البته اولویت از سرگیری مذاکرات است نه اعتصاب.”

وی خاطرنشان می کند که آخرین اعتصاب در اداره درآمد کانادا در پاییز سال 2004 بوده است.

علت اعتصاب چیست؟

اعتصاب به این دلیل است که کارمندان در مدت 4 سال اخیر، در واقع از 15 آوریل هیچ افزایش حقوقی نداشته اند. بنابراین، اتحادیه خدمات عمومی کانادا از 27000 کارمند اداره درآمد در سراسر کانادا می خواهد که در مورد اعتصاب تصمیم گیری کنند. این اعتصاب ممکن است در ماه آوریل یا می اجرا شود.

در کبک، اتحادیه خدمات عمومی کانادا وابسته به فدراسیون کارگران کبک است.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.