اعتصاب معلمان دبیرستان های انتاریو

تنش بین معلمان و دولت استانی انتاریو طی چند ماه گذشته زیاد بوده است. سه اتحادیه بزرگ معلمان انتاریو همچنان بدون قرارداد هستند. فدراسیون معلمان دوره ابتدایی انتاریو، این هفته اعتصاب خود را آغاز کردند.

به دنبال اعتصاب معلمان دوره ابتدایی، اخباری منتشر شده که معلمان دبیرستان های انتاریو نیز قصد برگزاری اعتصاب در هفته آینده را دارند. روز پنج شنبه، فدراسیون معلمان دوره متوسطه انتاریو اعلام کرد که اعضای آن در صورت عدم عقد قراردادی جدید در روز چهارشنبه، چهارم دسامبر به مدت یک روز اعتصاب خواهند کرد.

هاروی بیشاف، رئیس فدراسیون معلمان دوره متوسطه انتاریو گفت این اقدامات تاثیری بر دانش آموزان نداشته و از طرف دیگر نیز متاسفانه تغییری در روند مذاکرات با استان به وجود نیاورده است.

مذاکرات بر سر اندازه کلاس ها، کارکنان، یادگیری الکترونیکی الزامی یا هر موضوع دیگری که بر کیفیت یادگیری دانش آموزان اثر گذار باشد، ادامه دارد.

استفان لس، وزیر آموزش و پرورش گفت از اتحادیه خواسته تا به مذاکرات خود ادامه دهند. او اعلام کرد، وزارت پیشنهادهای معقولی در مورد کاهش تعداد دانش آموزان کلاس از 28 به 25 نفر و کاهش دوره های آموزش الکترونیکی الزامی از چهار دوره به دو دوره ارائه کرده است. او در ادامه گفت این اعتصاب ها به کودکان آسیب وارد می کند. ما می خواهیم به توافقی برسیم که دانش آموزان را در کلاس های درس باقی نگه دارد.

تنش ها بین اتحادیه و وزارت در 27 نوامبر پس از اعلام معیارهای جدید ضد خشونت در مدارس بیشتر شده است.

در حال حاضر، والدین و دانش آموزان باید خود را برای هفته ای غیر معمول آماده کنند.

خبر کانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.