استقبال از بازگشایی آیکیا باصف های طولانی

روز سه شنبه، صف طولانی از مشتریان در مقابل آیکیا در بوچرویل کبک در گرمایی شدید همزمان با بازگشایی این فروشگاه در کبک تشکیل شد.

آیکیا اعلام کرده بود شعبه های خود را در بوچرویل، کبک سیتی و مونترال در تاریخ 26 می بازگشایی خواهد کرد.

بازگشایی ساکنین محلی را به قدری هیجان زده کرد که حتی پیش از بازگشایی رسمی شعبه South Shore در ساعت 10 صبح، یک صف طولانی در مقابل فروشگاه تشکیل شد.

برای اطمینان از رعایت فاصله فیزیکی و مقررات بهداشتی، فضای پارکینگ فروشگاه مجددا طراحی شد. یک مسیر با فنس آماده شده که مشتریان باید از بین آن عبور کنند و بر روی زمین با علامت فواصل دو متری مشخص شده اند تا مردم بر روی آن ها و با فاصله بایستند.

ایزابل بیگین نوئل، یکی از مشتریان تصاویری را از صف طولانی در فیس بوک به اشتراک گذاشت که در کمتر از چند ساعت 29 هزار بازدید کننده داشت.

به گفته یکی از کارکنان فروشگاه، این مکان برای رعایت موارد بهداشتی تنها برای پذیرش 1000 نفر ظرفیت دارد.

ایزابل گفت:”ساعت 9:30 آن جا بودم. فروشگاه ساعت 10 درب هایش را باز کرد و 15 دقیقه بعد به درب های فروشگاه رسیدم. 35 دقیقه آن جا بودم و همه چیز خوب بود. در محل چک هم دو یا سه نفر جلوی من بودند.”

او 75 دقیقه پس از  ورود به صف به اتومبیل خود بازگشته و آماده رفتن بود.

دسترسی بین بخش های مختلف سالن ها مسدود شده است و مشتریان موظف هستند مسیر و قوانینی را که فروشگاه تعیین کرده است دنبال کنند. مثل گذشته نمی توان از مسیرهای قبلی رفت که به بخش های مختلف دسترسی پیدا کرد.

ایزابل گفت:” به نظر می رسید مردم دستورالعمل ها را رعایت می کنند”، اگر چه گفت که او در داخل فروشگاه با مردم برخورد نزدیک نداشت.”

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.