استفاده ی بیمارستان تورنتو از هوش مصنوعی و علوم داده ها در درک بهتر سلامت روان

محققان تورنتو بر این باورند با بررسی و موشکافی تمامی اطلاعات در دسترس که از اطلاعات جمع آوری شده توسط متخصصان روانشناسی بالینی و یا مطالعه ی ژن ها و اعصاب بیماران به دست امده است، می توانند به پاسخ سوالات خود درباره ی اختلالات روانی دست یابند. آنها عقیده دارند تحقیقات سلامت روان باید بر اساس علوم داده محور صورت بگیرد.
در حال حاضر اختلالات سلامت روان بر اساس نشانه ها و علائم بیماری تعریف می شود ولی محققان قصد دارند تعریف خود را بر اساس مکانیزم های بیولوژیکی قرار دهند.
به همین دلیل روز پنج شنبه بخش نرو انفورماتیک در مرکز اعتیاد و سلامت روان تورنتو رسما بازگشایی شد. یکی از اهداف این تحقیق ترکیب یادگیری ماشین(در هوش مصنوعی) و علوم داده ها با یکدیگر و به کار گیری آن در علوم اعصاب است.
دانشمندان در این تحقیق بر چند بخش متمرکز خواهند شد. ژنومیک محاسباتی( استفاده از تجزیه و تحلیل محاسباتی برای تحلیل زیست-شناختی ژن ها ) یکی از این بخش ها است که رابطه ی بین ژن ها، سلول ها و جریان های الکتریکی مغز را تحلیل می کند. در بخش دیگر جریان های الکتریکی مغز را شبیه سازی می کنند و بر رابطه ی ژن ها با آناتومی مغز متمرکز می شوند. تیم محققان اطلاعات خود را بر اساس تصاویر مغز، جمعیت شناسی و اطلاعات ژنومیک به علاوه ی فعالیت ها و الگوی خواب هر فرد قرار می دهد.
محققان در این تحقیق با متخصصان روان شناس بالینی همکاری می کنند. آنها می خواهند جریان تغییر و پیشرفت شرایط بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده را بررسی کنند. به این بیماران فرم هایی تحویل داده شده است تا وضیعت خود را فبل از دیدار با متخصصان ثبت کنند تا بدین وسیله وضعیت دارویی و درمانی هر فرد مراجعه کننده در مقایسه با ملاقات های قبلی اش بررسی شود.
تیم تحقیقاتی ابزاری در اختیار متخصصان روان شناس بالینی قرار می دهد که نسبت به جریان درمان و بهبود این بیماران دید عمیق تری به آنها می دهد.
هدف اصلی این تیم تحقیقاتی افزایش استفاده از روش درمان برای هر فرد به طور جداگانه و بر اساس ژن ها و ویژگی های فردی هر شخص است.

نظرات بسته شده است.