“اینجا ما پلیس برای لباس پوشیدن نداریم.”

برایان پالیستر، نخست وزیر منیتوبا قصد ندارد مخالفت خود را با قانون 21 کبک مخفی کند. در حقیقت، او قصد دارد از این قانون جدید به نفع استان خودش استفاده کند.

قانون 21 که اواسط ماه ژوئن به تصویب رسید، کارمندان دولتی در مواضع قدرت را، مانند افسران پلیس، معلم ها، قضات و نگهبانان زندان، از پوشیدن و به همراه داشتن نمادهای مذهبی منع می کند.

این قانون که مورد حمایت اکثریت اهالی کبک است، در داخل و خارج از استان، به دلیل هدف قرار دادن اقلیت ها، مورد انتقاد قرار گرفته است.

پالیستر اولین صدای مخالف اینچنینی است. روز پنج شنبه، او اظهار داشت: “سعی ندارم این حقیقت را مخفی کنم که با بیل 21 موافق نیستم و نمی خواهم این واقعیت را پنهان کنم که ما قصد داریم از این تهدید در راستای برآوردن نیازهای مردم مانیتوبا استفاده کنیم.”

نخست وزیر منیتوبا با اظهار اینکه این استان به دنبال استخدام کارمندان دوزبانه در بخش دولتی است، دست یاری پیش آورد برای کبکی هایی گه نگران تاثیر این قانون بر موقعیت شغلی خود هستند.

پالیستر می گوید که منیتوبا کمبود کارمند دولتی دوزبانه دارد و فعالانه تلاش می کند تا کارمندان بیشتری استخدام کند.
او در ادامه می گوید که می خواهد به افرادی که به هر نحوی درباره ی این قانون خاص نگران هستند، یک فرصت بدهد.
او در این ماه نامه های استخدامی را به کالج ها، مراکز استخدامی و سازمان های دیگر می فرستد و از کارمندان می خواهد که به غرب نقل مکان کنند.

مشمول شدن تمام صنایع

این استخدام تمام صنایع را، از حوزه پزشکی گرفته تا معلمان، هدف قرار خواهد داد.

روز پنجشنبه پالیستر ادامه داد: “ما فکر می کنیم در حال حاضر افرادی در کبک هستند که مایلند به استانی بیایند که در آنجا ما پلیس برای لباس پوشیدن نداریم و حقوق و آزادی های آنها محترم شمرده می شود.

به نقل از Le Devoir، شهردار ادمنستون نیز در ماه آوریل پیشنهاد مشابهی به ساکنان کبک داده بود. نیوبرانزویک هم با کمبود معلمان فرانسه زبان با صلاحیت مواجه است.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.