استان های کانادا امسال 10 برابر اکسپرس انتری پذیرش داشتند

احتمالا گزینه های ساده تری نیز نسبت به اکسپرس انتری برای اقامت دائم در کانادا وجود دارد. برنامه های استانی فرصت های بیشتری برای طیف گسترده تری از متقاضیان مهاجرت ایجاد می کنند.

منبع اصلی سیستم اکسپرس انتری نیروی کار ماهر است که پروفایل کاندیدا ها را در سه برنامه Federal skilled Worker Class, Federal Skilled Trades Class و  Canadian Experience Class مدیریت می کند.

در استخر رقابتی اکسپرس انتری برای کاندیداها بر اساس امتیازی که طبق سیستم رتبه بندی جامع به دست می آورند، دعوتنامه تقاضای اقامت دائم(ITA)  کانادا صادر می شود.

حداقل امتیاز لازم برای دریافت دعوتنامه در سال جاری از 438 تا 470 بوده است. با نگاهی به استخر رقابتی اکسپرس انتری از 15 ام آگوست 2019 مشاهده می کنیم که تنها حدود 13 درصد از کاندیداها توانستند امتیاز لازم را به دست بیاورند.

بیش از 160 انتخاب استانی تا کنون در سال 2019

برای بیشتر کاندیداهایی که امتیاز آن ها پایین تر از حداقل اعلام شده است و یا کسانی که در اکسپرس انتری پروفایلی ندارند، استریم های مهاجرتی بیشماری وجود دارد که در سال 2019 بسیار فعال بوده است.

این استریم ها به برنامه استانی(PNP) متصل است و به استان ها و قلمرو های شرکت کننده اجازه می دهد تعدادی از کاندیداهای مهاجرتی دارای استعداد خاص را که بازار کار استان ها به آن ها نیاز دارد، به منظور اقامت دائم کانادا معرفی کنند.

از ماه ژانویه تا کنون بیش از 160 پذیرش در استریم استانی برگزار شده است، در مقایسه با 17 دوره دعوتنامه اکسپرس انتری صادر شده در سال جاری.

دو نوع استریم استانی وجود دارد که عبارتند از:

-استریم کاندیدای پیشرفته که به اکسپرس انتری متصل هستند

-استریم کاندیدای پایه که به اکسپرس انتری متصل نیستند

کلیه 9 استان و 2 قلمرویی که در برنامه PNP حضور دارند دارای استریم های کاندیدای پیشرفته متصل به سیستم اکسپرس انتری هستند.

بسیاری از این استریم ها انتخاب های منحصر به خود دارند که اغلب حداقل امتیاز آن ها پایین تر از انتخاب های اکسپرس انتری است. به طور مثال امسال استان آلبرتا کاندیداهای با حداقل امتیاز 300 را دعوت کرده است.

دیگر استان ها مانند ساسکاچوان و نوا اسکوشیا  استریم های کاندیدای پیشرفته ای دارند که امتیاز CRS کاندیدا را در نظر نمی گیرد.

کاندیداهایی که به واسطه استریم کاندیدای پیشرفته انتخاب شده اند برای تقاضای پذیرش استانی دعوت می شوند. اگر موفق شوند 600 امتیاز اضافی علاوه بر امتیاز CRS اکسپرس انتری دریافت می کنند. در این صورت دریافت دعوتنامه جهت درخواست تقاضای دائم کانادا برای آن ها تضمین شده است.

همچنین استان ها یک استریم کاندیدای پایه دارند که در ردیف اکسپرس انتری نیست. این استریم ها برای اشخاصی مناسب است که امتیاز لازم را در اکسپرس انتری به دست نیاورده اند اما دارای مهارت و یا تحصیلاتی هستند که مورد نیاز استان است. این خود راهی برای به دست آوردن اقامت دائم کانادا است.

بسیاری از استان ها استریم های پایه ای دارند که به مشاغل و قابلیت های خاصی مانند پزشکان، مراقبین کودکان و رانندگان کامیون بها می دهند.

دیگر استریم های پایه برای کسانی مناسب است که زمانی را در استان به عنوان دانشجو سپری کرده اند و یا در استان دوست یا خانواده ای دارند.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.