از نگاه بهار

باد بهار پویان، آید ترانه گویان
خندان کند جهان را خیزان کند خزان را
 برگ های تمام درختان به یمن دیدار تو سبز گشته اند؛ شکوفه ها برای لبخند تو به بار نشسته اند؛ چکاوک ها و هزاردستان و قمریان برای هم آوازی با تو نغمه سر داده اند؛ از قافله بهار عقب نمان و درس دگرگونی برای بهتر شدن و شکوفایی و طراوت را بیاموز.

با آمدن بهار، زمستان و سردی و سختی به پایان می رسد، طبیعت آماده بیداری و رویش و تجدیدی دیگر است. رویشی که هر سال نوید بخش و پیام آور امید است.  ایرانی باستان این رویش طبیعت را نادیده نگرفت و پیام آن را با روح و جان دریافت کرد. او آمدن نوروز را میمون و مبارک شمرد و آن را روز پیروزی حق بر باطل  و نور بر سیاهی دانست.

این گونه بود که تجلیل از نوروز و جشن گرفتن آن در افکار و باور ایرانیان جای گرفت و با تاریخ و عقایدشان عجین گردید.

جشنی با قدمت بیش از سه هزار سال که نه تنها سابقه دیرین در میان اقوام ایرانی دارد، بلکه امروز هم مهم ترین جشن برای هر ایرانی در هر کجای جهان است.

بهار امسال ما هم وطن…

می توان گفت زمستان 98 برای هر ایرانی سخت گذشت، زمستانی که عزیزانمان را به آسمانش سپردیم! هنوز از داغ پرپر شدن هم وطنانمان و آرزوهایشان تسکین نیافته بودیم که خبرمان کردند زندگی از این پس با 1 متر فاصله ادامه دارد! ویروسی همه گیر آمده بود تا ما را در قرنطینه های خانگی با آرزوی دوباره در آغوش کشیدن ها نگه دارد. کرونا بر تمام جهان سایه افکند اما به ما فهماند حتی در سیاه ترین روزها هم نورهایی هستند که نگذارند جهان در سیاهی مطلق فرو رود. نور هایی که همچنان پرتو می افکنند و می درخشند و بهار را در دل ها سبز می کنند.

بهار از فراسوی فصلی سرد می آید تا رستاخیز انسان و جهان را به نمایش بگذارد؛ پس برخیز و از نگاه بهار جهان را به تماشا بنشین!

خزان خفت و بهاران گشت بیدار
نمی‌بینی درخت و گل شکفته‌ست

خبرکانادا سالی پر از آرامش و سلامتی را برای تمام ایرانیان و فارسی زبانان آرزو دارد.

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.