اریکا ویب سفیر ورزش آلبرتا شد

کشتی گیر و صاحب مدال طلای المپیک اریکا ویب Erica Wiebe به عنوان سفیر آلبرتا در ورزش و زندگی فعال منصوب شده است.

طبق اخبار منتشر شده از این استان، با داشتن این عنوان ویب در ارتقاء ارزش و اهمیت ورزش و فعالیت بدنی برای آلبرتایی ها فعالیت خواهد کرد. اریکا ویب همچنین بر تشویق جمعیت های تحت پوشش، از جمله زنان و دختران، برای مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی متمرکز خواهد شد.
ویب در این خبر گفت: “من مشتاقانه منتظر ارتقاء ورزش و فرصت های زندگی فعال برای آلبرتایی ها در هر مجموعه ای در این استان هستم”.

این زن جوان 30 ساله زمانی که در دبیرستان در انتاریو بود، کشتی گیری را آغاز کرد و اکنون در کلگری زندگی و فعالیت ورزشی می کند. او در بازی های 2016 در ریو دوژانیرو مدال طلا کسب کرد و در بازی های مشترک المنافع سال های 2014 و 2018 نیز موفق به کسب طلا شد.
لیلا شارون وزیر فرهنگ، چندفرهنگی و وضعیت زنان می گوید، او هم به ورزش جوانان و هم به فعالیت و مشارکت روزمره آلبرتایی ها در ورزش علاقه وافر دارد؛ “ما از او تشکر می کنیم که یک قهرمان واقعی سلامتی و تندرستی در استان ما است”.
در حال حاضر Wiebe برای بازی های المپیک 2020 در توکیو ژاپن تمرین می کند.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

نظرات بسته شده است.