آلبرتا در آستانه بازگشایی قرار گرفت

به نظر می رسد که نخست وزیر آلبرتا به ماه آینده امیدوار است. جیسون کنی، آخرین مدل آماری کووید 19 آلبرتا را اعلام کرد. براساس پیش بینی ها، کنی گفت که برخی از بخش های اقتصاد آلبرتا می توانند تنها تا دو هفته دیگر دوباره شروع به کار کنند.

 

کنی در کنفرانس مطبوعاتی روزانه خود گفت: خوشحالم که بگویم داده ها و مدل های به روز شده کووید-19، نشان می دهند که تلاش های ما برای کاهش اوج انتشار ویروس موثر بوده است. کنی گفت وقتی اولین بار مدل داده ها ارائه شد، انتظار یک اوج شدید در اواخر ماه می داشت. در آن زمان، به نظر می رسید که او انتظار نداشت بتواند اقتصاد استان را تا ژوئن بازگشایی کند. وی اظهار داشت: بسیار خوش بینانه به نظر می رسد که می توانیم، طی دو هفته آینده چنین کاری را آغاز کنیم.

 

این استان در حال بررسی میزان بیماران بستری در بیمارستان و بخش مراقبت های ویژه، برای به روز کردن مدل و تهیه برنامه راه اندازی مجدد خود است. تعداد آلبرتایی هایی که در بیمارستان و در بخش مراقبت های ویژه بستری شده اند، بسیار کمتر از چیزی هستند که مدل های اولیه برای این زمان پیش بینی کرده بودند.

توانایی مدیریت بحران

کنی به مردم اطمینان داد که سیستم مراقبت های بهداشتی همچنان قادر است تأثیر کووید-19 را بسیار توانمند مدیریت کند. او گفت، این ممکن است خبر خوبی برای استان باشد، اما هنوز هم باید هوشیار باشیم. این بدان معناست که آلبرتایی ها باید با پیروی از دستورات بهداشت عمومی و ماندن در خانه تا حد امکان، انجام وظیفه خود را ادامه دهند.

 

نخست وزیر گفت: در حالی که ما به دنبال راهی برای بازگشت به زندگی عادی خودمان هستیم، همچنین به عنوان یک دولت، در تلاش هستیم که بطور شبانه روزی رویکرد مرحله بندی شده خود را برای راه اندازی مجدد انجام دهیم. بر اساس نمودار جدید، نزدیک به 300 نفر وقتی ویروس به اوج انتشار خود برسد به بستری شدن نیاز دارند. وی نرخ پایین بستری شده ها را به جمعیت جوان آلبرتا و برنامه آزمایش کووید-19 نسبت داد.

 

اواخر این هفته این استان برنامه راه اندازی مجدد خود را ارائه خواهد کرد. داده هایی که کنی در آخرین کنفرانس مطبوعاتی خود ارائه داد، بدترین سناریوی تأثیر همه گیری ویروس بر اقتصاد را تعدیل کرد.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا

خواندنی‌های دیگر...

نظرات بسته شده است.