مرور برچسب

Saskatchewan

تغییر موضع لوگو: کبک به مالیات کربن فدرال اعتراض می کند

نخست وزیر لوگو پیش از پرواز به ساسکاتون برای شرکت در شورای فدراسیون اینگونه موضع گیری کرد: مالیات بر کربن ، تجاوز دولت فدرال به حوزه ی صلاحیت استان ها است. « ما فکر می کنیم تصمیم…
ادامه مطلب ...