تبلیغات برنیر درمورد محدودیت های مهاجرت در اولین کمپین انتخاباتی غرب

رهبر حزب مردم کانادا (People’s Party of Canada)، در آغاز سخنرانی اش در سوری بریتیش کلمبیا، با فریادهای “! PPC,

Read more

ماکسیم برنیر رهبر حزب مردم کانادا می گوید مرزها را دیوار می کشد

رهبر حزب مردم کانادا گفته است در صورت پیروزی در انتخابات قصد دارد تعداد ورود مهاجران و پناهندگان به کشور

Read more
khabarcanada

FREE
VIEW