• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

amberheard

27مارس
جانی دپ به عنوان همسرآزار معرفی شد

جانی دپ به عنوان همسرآزار معرفی شد

دادگاه لندن رسما به همسرآزاری این بازیگر حکم داد. به گزارش «خبرکانادا» به نقل از «پارسینما» روز گذشته  نتیجه درخواست «جانی دپ» برای تشکیل دادگاه تجدید نظر رد شد و حکم دادگاه قبلی تایید شد.