• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

Algonquin

04جولای
پایان اعتصاب غذا پس از توافق دولت با بومیان برای اختصاص مرکزی به آن ها در اتاوا

پایان اعتصاب غذا پس از توافق دولت با بومیان برای اختصاص مرکزی به آن ها در اتاوا

رئیس بزرگ الگونیک پس از به توافق رسیدن با دولت فدرال بر سر پروژه ای برای ایجاد یک مرکز بزرگ برای بومیان در اتاوا، به اعتصاب غذای خود پایان داد. در نزدیکی مجلس ملی، ورنا پولسون رئیس شورای قبایل ملی آلگونیک آنیشینابگ از روز دوشنبه در چادرش در اعتصاب غذا به سر می برد. در […]