• برابر با : Friday - 23 April - 2021

air_travel

16جولای
اعمال قوانین حمایت از مسافرین از ۱۵ جولای

اعمال قوانین حمایت از مسافرین از ۱۵ جولای

برخی از مقررات دولتی مربوط به حمایت از مسافران از این هفته اعمال می شود، اما آن دسته از مقررات که مربوط به غرامت پروازهای با تاخیر یا لغو شده است، باید تا پایان سال در انتظار بمانند. آن دسته افرادی هم که به دنبال دریافت غرامت لغو پروازهای ناشی از تعمیرات اضطراری هستند، بهتر […]