• برابر با : Friday - 23 April - 2021

_مصرف کننده_در_کانادا_افزایش_قیمت_بنزین_کاناداتورم در کانادا_شاخص_ قیمت

23دسامبر
گزارش: افزایش ۲٫۲ درصدی نرخ تورم در ماه نوامبر

گزارش: افزایش ۲٫۲ درصدی نرخ تورم در ماه نوامبر

مرکز آمار کانادا اعلام کرد افزایش قیمت بنزین از اکتبر سال ۲۰۱۸ باعث افزایش تورم در ماه نوامبر شده است. از طرف دیگر، شاخص بهای مصرف کننده در مقایسه با سال گذشته، ۲٫۲ درصد افزایش یافته است. میزان تورم در نوامبر سال گذشته ۱٫۹ درصد بوده است. افزایش تورم در ماه نوامبر در حالی رخ […]