• برابر با : Wednesday - 14 April - 2021

$600million_budget

22ژوئن
بیش از ۴۰۰ کارمند بخش سلامت اونتاریو در آستانه ی بیکاری

بیش از ۴۰۰ کارمند بخش سلامت اونتاریو در آستانه ی بیکاری

بیش از ۴۰۰ نفر از کارکنان بخش سلامت در اونتاریو، به دلیل اقدام دولت پیشرو محافظه کار برای ادغام ۲۰ آژانس، در آستانه ی اخراج شدن هستند. ۴۱۶ نفر از کارکنان در “پستهای پشت دفتری”(پست هایی که در مراوده ی مستقیم با ارباب رجوع نیستند)، مانند ارتباطات، برنامه ریزی و پردازش داده و خدمات مالی […]