• برابر با : Wednesday - 14 April - 2021

450_volts

18ژوئن
ادعا: دستبندهای شوک عادتهای بدتان را فراری می دهند

ادعا: دستبندهای شوک عادتهای بدتان را فراری می دهند

اکثر فیتنس تراکرها آرام و مودب روی مچتان قرار می گیرند، اما پاولوک جزو آن دسته نیست. این تکنولوژی که قابلیت بسته شدن روی مچ دست را دارد، امکان وارد کردن شوک الکتریکی دارد که به عقیده ی سازنده اش می تواند کمک کند تا سیگار کشیدن، دونات خوردن و تماشای بیش از حد تلویزیون […]