• برابر با : Saturday - 17 April - 2021

4ستاره

26جولای
رتبه ی یک بهترین فرودگاه کانادا در اختیار مونترال- ترودو

رتبه ی یک بهترین فرودگاه کانادا در اختیار مونترال- ترودو

فرودگاه مونترال-ترودو به تازگی از Skytrax Rating امتیاز معتبر ۴ ستاره را از ۵ ستاره ی ممکن، دریافت کرد. Skytrax یک سازمان مستقر در لندن است که خدمات فرودگاهی را ارزیابی می کند. این موضوع مونترال را با فرودگاه ونکوور که عنوان بهترین فرودگاه کانادا را دارد، هم رتبه  می کند. فرودگاه مونترال این امتیاز […]