• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

$2M

19جولای
سرمایه گذاری جدید دولت کانادا برای حمایت از صنعت گردشگری در منطقه لارن تایدز

سرمایه گذاری جدید دولت کانادا برای حمایت از صنعت گردشگری در منطقه لارن تایدز

صنعت گردشگری یک محرک بزرگ اقتصادی برای کانادا است که از هر ۱۰ شغل یکی را حمایت می کند. این صنعت رشد دائمی دارد و برای خانواده های طبقه متوسط در مراکز بزرگ و حتی جوامع کوچک مشاغل خوبی ایجاد می کند. ملانی جولی وزیر گردشگری، زبان های رسمی و جامعه فرانسوی زبان در ۲۱ […]