• برابر با : Wednesday - 14 April - 2021

13بهمن_زادروز_بزرگ_علوی

01فوریه
بزرگ علوی و چشم‌هایی که نوشت

بزرگ علوی و چشم‌هایی که نوشت

«سید مجتبی آقابزرگ علوی» زاده ۱۲۸۳ در تهران است. خانواده‌اش بازرگان و مشروطه‌خواه بودند. زمانی‌ که «علوی» نوشتن داستان را آغاز کرد اکثریت مردم ایران تحت‌سلطه پهلوی اول به‌سر می‌بردند.