• برابر با : Wednesday - 14 April - 2021

10_شهر_برتر_کانادا_برای_دورکاری

01مارس
 ۱۰ شهر برتر کانادا برای دورکاری

 ۱۰ شهر برتر کانادا برای دورکاری

به گزارش «خبرکانادا» و به نقل از «نارسیتی»، بر اساس تحقیقاتی که بین شهرهای ایالات متحده و کانادا انجام شد، بهترین شهرها برای دورکاری انتخاب شدند. این شهرها از نظر تعادل در قیمت، زیست‌پذیری و دسترسی به اینترنت بررسی شدند.