• برابر با : Wednesday - 14 April - 2021

007

23ژانویه
اکران جیمز باند دوباره به تعویق افتاد

اکران جیمز باند دوباره به تعویق افتاد

اکران فیلم تازه «جیمزباند» برای سومین بار به دلیل همه گیری ویروس کرونا به تاخیر افتاد.