• برابر با : Wednesday - 14 April - 2021

کمدین_معروف_Patrick_Groulx

16می
ویدیو: بازگشت دوباره گروه موسیقی Les Bas Blancs

ویدیو: بازگشت دوباره گروه موسیقی Les Bas Blancs

پاتریک گرولکس با گردآوری دوباره گروه خود  Les Bas Blancsو همکاری با هم گروهی های خود، نسخه دوم ترانه محبوب  Petite chanson de confinement را منتشر کرد. روز دوشنبه ۱۱ می، پاتریک گرولکس (Patrick Groulx)، کمدین معروف، با دو تن از هم گروهی های خود Sébastien Daigle و Grégoire Painchaud جمع شدند تا به صورت […]