• برابر با : Wednesday - 14 April - 2021

کبک_شادترین-شهر_کانادا_

01دسامبر
کبک، همچنان شادترین استان کانادا

کبک، همچنان شادترین استان کانادا

کبک علی رغم وجود مشکلات و دست اندازهای زندگی دراین استان، همچنان به عنوان شادترین استان در کانادا شناخته می شود.ساکنین این استان زیبا در مقایسه با دیگر استان های کانادا به میزان ۷ درصد شادتر هستند. بر اساس مطالعات انجام شده، کبک، شادترین استان در کانادا معرفی شده است. این استان زیبا با تمام […]