• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

کارت_شناسایی_دیجیتال

10مارس
کارت شناسایی انتاریویی‌ها دیجیتال می‌شود

کارت شناسایی انتاریویی‌ها دیجیتال می‌شود

به گزارش «خبرکانادا» و به نقل از «نارسیتی»، دولت انتاریو تا پایان سال ID کارت‌های شهروندان را دیجیتالی می‌کند. بدین ترتیب شهروندان کارت خود را همیشه داخل موبایل به همراه خواهند داشت.